Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Unlimit Technologies ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Unlimit Technologies ApS

Galoche Allé 2, 4600 Køge

CVR-nr: 43241486

Telefon: 25616655

E-mailadresseml@unlimitretail.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail:mlunlimitretail.dk

På telefon: 25616655

Formålet med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Når du bruger vores hjemmeside eller APP, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Email
 • CPR nr.
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Formålet med indsamling af personoplysninger er at optimere brugeroplevelsen for dig som kunde i en af vores ubemandede butikker eller når du gør brug af vores vareautomater med alders og person id-kontrol.
 • Vi beder om at du verificerer navn og øvrig persondata via mitID, SMS, kreditkort eller BankID, og efterfølgende en verifikation via Cpr Nr. for at sikre at det er dig personligt der handler i en af vores butikker.
 • Ligeledes sikrer  din registrering os, at vi overholder al lovgivning omkring salg af alkoholiske drikke, samt andre produkter hvor det kræver en bestemt alder for køb, hvis dette måtte ønskes købt.
 • I tilfælde af tyveri, hærværk eller øvrige atypiske hændelser der er observeret via vores certificerede overvågningscentral, kan vi gøre brug af at dine data, der registreres når du tjekker ind i vores ubemandede butiksløsninger.
 • Ligeledes accepterer du ved registrering, at du er ansvarlig for medtagende gæster i butikken og hæfter herfor i samme grad som for dig selv.
 • Sekundært samler vi data for at kunne fortage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesse i at forbedre vores App samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
 • Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningen art 6, stk. 1, litra f. 3.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dine persondataoplysninger stammer fra din registrering på hjemmesiden eller via vores APP,  dine søgetermer samt evt. opskrivning til vores nyhedsbrev.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger

Dine persondata videregives ikke til 3. part men administreres udelukkende af os i forbindelse med driften af vores ubemandede butikkerne. Du kan til enhver tid bede os om at slette dine data for stedse.

Undtagelsen herfor er kun hvis du har foretaget en ulovlig handling, hvor Politi bliver involveret, Her bruger vi registreret data som dokumentation. Håndteringen heraf, foregår i henhold til Politiets krav herom.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden slettes senest, når du ikke har gjort brug af Appen i 1 år
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført i en af vores ubemandede butikker, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

Navn, e-mail, mobil nr., Cpr. nr., fødselsdato samt køn er registrerede i backenden på vores styresystem til vores indgangskontrol.

Vi gør kun brug af disse data, såfremt der er observeret en af følgende hændelser:

 • Tyveri
 • Hærværk
 • Vold
 • Andre atypiske, afvigende samt ansvarspådragende hændelser

Alle hændelser, hvor det vurderes at der er foregået en lovovertrædelse, anmeldes til politiet,

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dine personoplysninger som vi behandler stammer fra den brugeroprettelse du laver, når du tjekker ind i en af vores ubemandede butikker.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger: 

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, e-mail, mobil, adresse, cpr. Nr.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført i en af vores ubemandede butikker, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Unlimit Technologies ApS  Persondatapolitik skrevet 31/01 -2024.

Unlimit Group

De bedste kompetencer
Mission
Strategisk fundament
Cases
Kontakt
Biopod
Presse

Concepts

Innovative butikskoncepter
Konceptet
Hybrid butik
Højisolerede butikspavilioner
AI butikker

Technologies

Softwareløsninger

Vending

Service Solutions

Marketing

Inhouse markedsføring

Information

Email: ml@unlimitretail.dk
Galoche Allé 2, 4600 Køge
CVR: 43241486