INVESTERING

Invester i udviklingen i lokalsamfundet og få 15% i afkast

SmartShop K/S præsenterer et ambitiøst projekt med det formål at revitalisere danske lokalsamfund ved at etablere en kæde af ubemandede butikspavilloner. Investorer inviteres til at deltage i projektet, hvor målet er at etablere 300 butikker landet over. De første 40 butikker er allerede operationelle, og investeringsandele udbydes nu til de næste 5 pavilloner.

 

Projektet fokuserer på lokalsamfundenes behov og adskiller sig fra større supermarkeder ved at tilbyde et nærsamfundsbaseret koncept med fokus på spontane og supplerende indkøb. Investorerne kan forvente en garanteret månedlig lejeindtægt og borgerne i lokalsamfundet opsparer 5% dividende på deres varekøb i butikken.

 

De økonomiske nøgletal viser en attraktiv investeringsmulighed med en effektiv rente på 15% p.a. pr. investering, hvilket svarer til 300.000 kr. i hele lejeperioden pr. andel. Investorer skal indskyde 200.000 kr. kontant pr. pavillonandel og forpligter sig til en resthæftelse på 800.000 kr. Resthæftelsen kan nedbringes af den garanterede lejeindtægt, hvilket sikrer en gunstig skatteposition for investorerne. Forventet exitsum efter 10 år er 2.000.000 kr. pr. pavillon. Derudover genereres yderligere indtægter gennem salg af nøglebrikker til lokale borgere samt supplerende netværkslån.

 

Projektet har identificeret risici som forsinkelser i godkendelsesprocedurer og utilfredshed med sortimentsbredde. Disse risici adresseres gennem omhyggelige risikostyringsstrategier, herunder muligheden for at genplacere butikker i mere rentable områder og sikkerhedsstillelse over for grossister med sikkerhed i dividendeopsparingerne. Med en solid juridisk struktur og incitamentsordninger for både investorer og lokale borgere, udgør SmartShop K/S en attraktiv mulighed for investering. Potentielle investorer opfordres til at kontakte projektledelsen for yderligere oplysninger og til at deltage i dette spændende initiativ for at styrke danske lokalsamfund.

Mads Laursen
CEO

ml@unlimitretail.dk
mobil: +45 2561 6655