UNLIMIT RETAIL

5 GODE GRUNDE

– TIL AT HAVE EN LOKAL NEAR​

 • Huspriserne er højere i en by med en lokal købmand, end i en by helt uden indkøbsmulighed.
 • De ældre/gangbesværlige borgere får lettere mulighed for at handle
 • Convenience - mangler du mælk eller brød til madpakken, skal du ikke køre flere kilometer for at finde den nærmeste indkøbsmulighed - 24/7
 • Det gavner miljøet at handle ind i nærområdet, istedet for at køre til andre byer
 • Bedre fællesskab – det giver liv i byen, og byen får et samlingspunkt, hvor man kan møde naboer imens man handler ind
købmandskoncept

UNLIMIT RETAIL

KØBMANDSKONCEPT

ALTID I NÆRHEDEN

ALTID ÅBEN

ALTID
KONKURRENCE
DYGTIGE PRISER

near lokalt er et nøglefærdigt selvbetjent købmandskoncept, udviklet til den mindre landsby med 300+ husstande, hvor den lokale butik er lukket eller er lukningstruet

near lokalt tilbyder en samlet løsning til byen, hvor de vigtigste services indenfor købmand, tobak, pakkeudlevering og apotek tilbydes i en samlet løsning

near lokalt stiller ikke krav overfor borgerne til finansiering af løsningen, dog skal borgerne stille egnet, klargjort grund til rådighed samt et depositum på DKK 100.000 til dækning af omkostningerne til at nedlukke og flytte butikken til et bedre egnet sted såfremt lokalområdet ikke bakker tilstrækkeligt op omkring butikken.

near lokalt nøglefærdige købmandsbutikker leveres i klargjorte, højisolerede, vedligeholdelsesfri pavilloner bygget af Cantona System A/S

En pavillon vil bestå af ca. 50 kvm butik og ca. 12 kvm lager/varemodtagelse

near lokalt er fuldautomatiseret og købet foregår, hvor kunden tjekker ind med APP eller nøglebrik, køber de varer der er behov for, forlader butikken og får en kvittering

Butik leveres driftsklar til den udvalgte by

ALTID LIGE DET DU MANGLER

Traditionel butik

købmandskoncept

Din lokale butik

købmandskoncept

UNLIMIT RETAIL

LOKALT ANSVAR​

 • Der skal stilles et egnet areal til fri disposition
 • Arealet klargøres til placering af pavillon
 • Der etableres strøm – min. 36 Ampere
 • Udenomsarealerne skal ligeledes gøres attraktive og tilgængelige
 • Vedligeholdelse af udearealer, tømning af opsatte skraldespande m.m.
 • Rengøring af butik
 • Vigtigst af alt der skal skabes sjæl og stemning i og omkring butikken
 • Der aftales et minimumskøb som forudsætning for at pavillonen placeres i byen - 2,5 million + moms
 • Der indbetales et depositum på DKK 100.000. Såfremt butikken ikke performer bruges depositum til flytning af pavillon
 • Performer butik og Borgergruppen vil near betale tilbage til byen i form af sponsoring af eksempelvis trøjer til det lokale miniput-hold.
købmandskoncept

UNLIMIT RETAIL

ANSVAR

Kædekontoret forestår den daglige drift af butikkerne​

Alle driftsomkostninger afholdes af kædekontoret, herunder også leje af pavillonerne​

Al omsætning og indtjening posteres ligeledes i driftsselskabet​

Sikkerhed og overvågning varetages af driftsselskabet​

Indgåelse af leveranceaftaler med grossist og industri​

Kædekontoret vil ligeledes have ansvaret for at finde de egnede placeringer,
samt at indgå aftaler med de lokale borgergrupper​

UNLIMIT RETAIL

LOKALSAMFUNDETS​
UDFORDRINGER​

 • Huspriserne risikerer dyk
 • Boligpriserne falder, når købmanden lukker
 • Mange ældre i byen mister indkøbsmuligheden
 • Uakttraktiv for børnefamilier
 • Købmanden sidste samlingssted i lokalsamfundet